Odpowiedzialność za psa - KODEKS WYKROCZEŃ I PRZEPISY MIEJSCOWE
2016-01-01 00:27:39

 

KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 51 kw

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu

publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

Art. 77 kw

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

- MIASTO RZESZÓW

 

SPRAWOWANIE KONTROLI NAD ZWIERZĘCIEM
Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
 

Psów i innych zwierząt domowych nie należny wprowadzać:
1) do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu), - przepis nie dotyczy psów, które pełnią rolę przewodnika dla osoby niewidomej.
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

- §15. uchwały Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

 

 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD ZWIERZĘCIEM

Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt, a w szczególności dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Dopuszcza się pozostawienie zwierzęcia bez dozoru, jeżeli zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
Zwierzęta domowe pozbawione opieki będą wyłapywane przez osoby posiadające zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności i przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- §14 i §17. uchwały Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

 

SPRZĄTANIE PO PSIE
Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, itp. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalistycznych koszy na psie odchody, bądź do koszy na odpady komunalne.

- §16. uchwały Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów.
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny (mandat do 500 zł - 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

 

PADŁE ZWIERZĘ
Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

- § 16. uchwały Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

 

Czytano: 674 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]