Jesteś tutaj:
Rozporządzenie - wymagania weterynaryjne dla schronisk dla zwierząt


1657

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)z dnia 23 czerwca 2004 r.w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.

2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, powinien być utwardzony i ogrodzony.

§ 2. 1. W schronisku dla zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do:

1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;

2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;

3) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek;

4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;

5) przechowywania karmy;

6) przechowywania środków dezynfekcyjnych;

7) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;

8) celów socjalnych.

2. W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się ponadto:

1) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;

2) pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;

3) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

§ 3. Schronisko wyposaża się w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 4. 1. Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddziela się przegrodami.

2. Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonuje się:

1) z materiałów:

a) łatwych do mycia i odkażania,

b) niepowodujących urazów lub kontuzji u zwierząt;

2) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

3. W pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.

§ 5. W schronisku zapewnia się wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;

2) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska;

3) dane dotyczące kwarantanny;

4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

5) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;

6) datę śmierci z podaniem przyczyny.

3. Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu zawierającym informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.

§ 7. 1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie:

1) kontroli stanu zdrowia;

2) profilaktyki i leczenia;

3) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.

3. Psy i koty przebywające w schronisku powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

§ 8. Podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 192, poz. 1611), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]