Realizacja zadania własnego przez samorządy - Raport 2011
2010-11-22 00:02:08
 
Realizacja zadania własnego przez samorządy
 
 
Punktem wyjścia do rozpoczęcia tych działań jest podjęcie przez gminy uchwały ,o której jest mowa w art.11, pkt 3 w/w ustawy: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt”. 
Wynika z tego, że są to dwa zadania własne i bez podjęcia uchwały wszelkie działania gminy na tym polu należy rozumieć jako nielegalne. Zadania te to:

1)      zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

2)      wyłapywanie zwierząt bezdomnych i rozstrzyganie o ich losie.

Aby nie koncentrować się na leczeniu skutków bezdomności zwierząt, gminy powinny opracować i wdrożyć w życie program zapobiegania bezdomności o jakim mowa w art. 11a w/w ustawy „Rada Gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:

1.sterylizację albo kastrację zwierząt,

2.poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

3.usypianie ślepych miotów”.

Formą prawną ustanowienia programu jest uchwała rady gminy- akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Program ten powinien zawierać rozwiązania skoncentrowane   na wyeliminowaniu przyczyn bezdomności zwierząt domowych. 

Należy się zastanowić dlaczego te zadania nie są realizowane, skoro są   zadaniami własnymi gminy, podobnie jak utrzymanie dróg, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, i wiele innych.

Czy wynika to z braku środków finansowych ? Czy też z braku zrozumienia istoty problemu ?
Trzynaście lat to dostateczny czas do zrobienia czegokolwiek w tym kierunku- zgodnie z literą prawa i w poszanowaniu   swoich mieszkańców.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Analizę odpowiedzi gmin na zadane pytania można przedstawić następująco:

 
Pytanie1.

Czy została podjęta uchwała przez Radę Gminy w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami /zgodnie z art. 11 Ustawy o Ochronie Zwierząt z 21 sierpnia 1997r/?

 

Odpowiedzi twierdzącej udzieliły 24 gminy , w tym w 7 przypadkach podjęto uchwałę o wyłapywaniu -bez wystąpienia o opinię organizacji społecznej – zgodnie z jej ustawową

i statutową kompetencją.
 
1-Urząd Gminy w Lutowiskach                                     -brak opinii
2-Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej                         -opinia RSOZ
3-Urząd Miasta w Radymnie                                          -brak opinii
4-Urząd Gminy w Rokietnicy                                          -brak opinii

5-Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie                          -opinia RSOZ

6-Urząd Gminy w Skołyszynie                                         -brak opinii
7-Urząd Miasta w Krośnie                                               -opinia RSOZ

8-Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym                          -opinia TOZ w Sanoku

9-Urząd Gminy w Miejscu Piastowym                           -opinia TOZ w Sanoku

10-Urząd Miasta i Gminy w Rymanowie                        -opinia TOZ w Sanoku

11-Urząd Gminy w Wojaszówce                                      -opinia RSOZ
12-Urząd Miasta w Mielcu                                                 -brak opinii
13-Urząd Miasta i Gminy w Nisku                                    -opinia RSOZ
14-Urząd Miasta Przemyśl                                                 -opinia RSOZ
15-Urząd Gminy w Żurawicy                                             -brak opinii
16-Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie                           -opinia RSOZ
17-Urząd Gminy w Błażowej                                            -opinia RSOZ
18-Urząd Miasta i Gminy w Sokołowie Młp.                   -opinia TOZ w Mielcu
19-Urząd Gminy Krasne                                                    -brak opinii
20-Urząd Gminy w Trzebownisku                                     -opinia RSOZ
21-Urząd Miasta w Stalowej Woli                                     -opinia RSOZ

22-Urząd Gminy w Gorzycach                                          -opinia Stow. Przy. Zw. z Tarnobrzega

23-Urząd Miasta w Tarnobrzegu                                       -opinia RSOZ
24- Urząd Miasta Rzeszów                                                -opinia RSOZ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 2
Czy prowadzony jest rejestr wyłapanych zwierząt?
Na to pytanie 29 gmin odpowiedziało twierdząco.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 3
Ile zostało wyłapanych zwierząt w latach 2007- 2009?
Łącznie wyłapano 4634 psów.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 4
Kto na terenie gminy dokonuje wyłapywania zwierząt.?
Gdzie były umieszczane wyłapane zwierzęta ?

Najczęściej wymienianym podmiotem , który dokonywał wyłapywania zwierząt bezdomnych było Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu. Aż 21 gmin miało podpisaną umowę z tym przedsiębiorstwem na wyłapywanie zwierząt bezdomnych. Psy po wyłapaniu umieszczane były na terenie przedsiębiorstwa w Jedliczu i przetrzymywane tam przez okres 14 dni. Po odbytej „kwarantannie” przewożono je do schroniska w Mielcu . Tak było w 338 przypadkach.

Poza tym, wyłapywania dokonywali mieszkańcy, lekarze weterynarii, pracownicy urzędów gminy, strażacy, policjanci oraz same schroniska tj: Mielec, Rzeszów, Orzechowce.

Zwierzęta wyłapane trafiły do następujących miejsc:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schronisko „Kundelek” w Rzeszowie.                           

                                      z terenu Rzeszowa                1192     
                                      z innych gmin                                                                 
                                      np. Trzebownisko.                 165         RAZEM 1358
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Schronisko w Orzechowcach     
                                      z terenu Przemyśla                478
                                      z terenu innych gmin            120         RAZEM 598
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Schronisko w Mielcu
                                      z terenu Mielca                      507
                                      z terenu innych gmin             843         RAZEM 1350
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Przytulisko w Dębicy                                 
                                      z terenu Dębicy                      231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Przytulisko „Azyl u Majki”
                                      z terenu Strzyżowa                  67
                                      z terenu innych gmin              14          RAZEM 81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Przytulisko w Krośnie
                                       z terenu Krosna                      98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Schronisko w Kielcach
 
                                     z terenu gmin                         118
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schronisko w Zamościu   

                                       z terenu gmin                             5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Do schroniska w Wieluniu, Raciborzu
i Piotrkowie Trybunalskim                                           180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        

                                                                                                             RAZEM 4019

 

Nowi właściciele    /brak danych do weryfikacji/ - 615                                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pytanie5

Czy dokonywana jest analiza dalszego losu zwierząt wyłapanych?

 Odpowiedź twierdzącą na tak zadane pytanie udzieliło 17 gmin.

W zdecydowanej większości wyłapane zwierzęta zostały umieszczone w miejscach w pewnym stopniu przystosowanym do przetrzymywania zwierząt, tj schroniska, przytuliska. Opiekę nad nimi sprawuje podmiot prowadzący taką placówkę, niestety trudno jest określić standard tej opieki.

 
Pytanie 6

Czy wyznaczone jest miejsce na przeprowadzenie obserwacji zwierząt bezdomnych w kierunku wścieklizny?

Tylko 16% gmin odpowiedziało twierdząco. 

 

Czytano: 437 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]