Podsumowanie monitoringu uchwał z województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego 2013-2015
2015-08-31 00:17:34


Podsumowanie monitoringu uchwał
z województw lubelskiego, małopolskiego
i podkarpackiego

 

2013-2015Rady gmin mają obowiązek uchwalać do 31 marca coroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, który zawierać będzie punkty określone w ustawie o ochronie zwierząt. Programy muszą więc obejmować:
- wskazanie (nazwa, adres) schroniska, z którym podpisana została umowa na zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym wyłapanym na terenie danej gminy;
- wskazanie podmiotu, który będzie prowadził odławianie zwierząt bezdomnych;
- wskazanie gabinetu weterynaryjnego, który sprawować będzie opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wszystkich zwierząt, nie tylko bezdomnych);
- wskazanie gospodarstwa rolnego, w którym zapewniana będzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi;
- wskazanie na jakich zasadach i przez jaki podmiot będzie prowadzona sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach i usypianie ślepych miotów;
- wskazanie, w jaki sposób gmina będzie poszukiwać właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- określenie zasad sprawowania opieki nad kotami wolnożyjącymi (w tym ich dokarmianie);
- wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych działań (koszty realizacji zadania ponosi gmina).

Dodatkowo program może zawierać nieobowiązkowy dla mieszkańców gminy program znakowania zwierząt.

W ramach monitoringu uchwał z lat 2013 – 2015 sprawdzono występowanie następujących błędów:

1 – brak wskazania schroniska docelowego dla bezdomnych zwierząt;
2 – wskazanie jako miejsca docelowego dla bezdomnych zwierząt podmiotu, który nie jest legalnie działającym schroniskiem dla zwierząt;
3 – zapisy ograniczające odpowiedzialność gmin za los bezdomnych zwierząt;
4 – zapisy obciążające właścicieli wyłapanych zwierząt kosztami wyłapania oraz opieki nad nimi;
5 – brak określenia wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie gminy na realizację programu;
6 – odmienne niż w ustawie o ochronie zwierząt zdefiniowanie bezdomnych zwierząt, w tym w sposób, który może faktycznie ograniczać odpowiedzialność gmin w zakresie opieki nad nimi;
7 – brak w ogólnodostępnych publikatorach treści przyjętego w 2014 roku programu.


Województwo podkarpackie.

 

 
2013 2014 2015
liczba procent liczba procent liczba procent
Liczba gmin 160
 
160
 
160
 
Liczba uchwał 99 61,88 127 79,38 138 86,25
Uchwały po terminie 64 64,65 22 17,32 12 8,70
Błąd 1 67 67,68 72 56,69 56 40,58
Błąd 2 2 2,02 4 3,15 12 8,7
Błąd 3 8 8,08 30 23,62 24 17,39
Błąd 4 2 2,02 15 11,81 18 13,04
Błąd 5 10 10,1 5 3,94 3 2,17
Błąd 6 0 0 0 0 2 1,45
Błąd 7 61 - 33 - 12 -
Błąd 7 potwierdzony (zawarty w błędzie 7; procent błędu 7) 0 - 9 27,27 9 75
Brak błędów (przyjęcie uchwały w i po terminie) 25 25,25 33 25,98 46 33,33


W województwie podkarpackim głównym problemem, z jakim borykają się gminy, jest brak schroniska, do którego mogłyby przekazywać wyłapane zwierzęta. Chociaż gminy mogą tworzyć schroniska, to jednak wybierają inną drogę:
- nie wskazują schroniska w uchwale;
- jako schronisko wskazują miejsce nie będące legalnie działającym zakładem;
- brak dostępnego schroniska traktują jako podstawę dla nieprzyjmowania uchwały.

Dodatkowo, jak wykazał monitoring umów zawartych przez gminy w roku 2014 (podobny zostanie przeprowadzony na początku roku 2016 dla umów z roku 2015), nie zawsze gminy, które wskazały w uchwale schronisko, zawarły z nim umowę (29 uchwał). W 2014 r. 9 gmin natomiast zawarło umowy ze schroniskami bez posiadania do tego podstawy prawnej, czyli uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na terenie województwa podkarpackiego niepokojąca jest tendencja wzrostowa wskazywania jako schroniska podmiotów, które nie prowadzą schroniska albo prowadzą nielegalną działalność schroniskową. W przeciągu 3 lat jest to skok z 2% do 9% uchwał.

Zdecydowanie negatywnie należy też ocenić odsetek uchwał, w których właściciela obarcza się kosztami wyłapania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi (błąd 4). Wartość ta nie maleje, a wręcz się zwiększa, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę powielanie i zwielokrotnianie tej istotnej wady prawnej w umowach i regulaminach schronisk.


W trzyletnich danych z województwa podkarpackiego można zauważyć znaczny spadek ilości uchwał niedostępnych, tzn. niepublikowanych albo nieudostępnianych na wniosek. Równie wyraźne jest zmniejszenie się liczby uchwał przyjmowanych po terminie. Dodatkowo wzrosła liczba uchwał nie zawierających błędów, będących w sferze zainteresowań monitoringu.


Województwo lubelskie.

 

 
2013 2014 2015
liczba procent liczba procent liczba procent
Liczba gmin 213
 
213
 
213
 
Liczba uchwał 87 40,85 168 78,87 183 85,92
Uchwały po terminie 74 85,06 23 13,69 21 11,48
Błąd 1 3 3,45 7 4,17 2 1,09
Błąd 2 4 4,6 7 4,17 4 2,19
Błąd 3 1 1,15 19 11,31 9 4,92
Błąd 4 2 2,3 13 7,74 5 2,73
Błąd 5 5 5,75 4 2,38 3 1,64
Błąd 6 1 1,15 0 - 0 -
Błąd 7 126 - 45 - 30 -
Błąd 7 potwierdzony (zawarty w błędzie 7; procent błędu 7) 0 - 22 48,89 15 50
Brak błędów 71 81,61 133 79,17 161 87,98


Na terenie województwa lubelskiego przyjęła się linia orzecznicza, według której uchwały przyjmujące programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności nie stanowią aktów prawa miejscowego i są aktami prawa wewnętrznego administracji samorządowej. Oznacza to, że ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej czy w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym nie jest obowiązkowa. Część gmin publikuje uchwały, lecz większość z nich jest udostępniana dopiero na wniosek. Jednakże, jak wskazują powyższe dane, gminy również coraz sprawniej udostępniają informację publiczną.

Znaczny odsetek uchwał bez błędów zdaje się wynikać z większej aktywności organu nadzoru.


Województwo małopolskie.

 

 
2013 2014 2015
liczba procent liczba procent liczba procent
Liczba gmin 182
 
182
 
182
 
Liczba uchwał 128 70,33 170 93,41 171 93,96
Uchwały po terminie 90 70,31 32 18,82 8 4,68
Błąd 1 49 38,28 58 34,12 38 22,22
Błąd 2 4 3,13 2 1,18 2 1,17
Błąd 3 3 2,34 24 14,12 9 5,26
Błąd 4 18 14,06 25 14,71 20 11,7
Błąd 5 18 14,06 11 6,47 6 3,51
Błąd 6 0 - 2 1,18 4 2,34
Błąd 7 54 - 12 - 8 -
Błąd 7 potwierdzony (zawarty w błędzie 7; procent błędu 7) 0 - 4 33,33 3 37,5
Brak błędów 46 35,94 79 46,47 107 62,57


Uchwały województwa małopolskiego zawierają znaczny odsetek błędu 1 i 4, których występowanie jednak, jak i pozostałych błędów wskazuje tendencję spadkową. Z zadowoleniem należy przyjąć spadek ilości uchwał, które zawierały co prawda wskazanie schroniska, lecz to nie gmina była stroną umowy, a podmiot wyłapujący (element błędu 3). Na częstsze wskazywanie legalnego schroniska mogło mieć drobny wpływ zarejestrowanie dwóch legalnie działających schronisk (Borek – pod koniec roku 2014, Bolesław – na początku roku 2015).

W przeciwieństwie do województwa lubelskiego w orzecznictwie sądów administracyjnych województwa małopolskiego sformułowana została linia orzecznicza, która uznaje programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt za akty prawa miejscowego. W związku z tym większość uchwał jest dostępna w Biuletynach Informacji Publicznej lub w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym.

Podobnie jak w przypadku poprzednich województw, również uchwały województwa małopolskiego wskazują na wzrost terminowości ich przyjmowania oraz na poprawę ich jakości.


Można więc wysnuć ostrożny wniosek, że gminy przyzwyczajają się do corocznego obowiązku przyjmowania uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i uczą się tak je formułować, aby nie zawierały wad prawnych. Biorąc jednak pod uwagę przeprowadzony monitoring umów zawartych na podstawie uchwał na rok 2014, należy powstrzymać się od nadmiernego optymizmu. Błędy, które znikają z uchwał, powracają jak bumerang w umowach zawieranych z wykonawcami zadania gminnego i trwają ukryte w regulaminach schronisk.

 

Czytano: 504 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]