Jesteś tutaj:
Dodano 2023-02-16 14:58:49 przez RSOZ Rzeszów


W dniu 16.02.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Rzeszowskim Stowarzyszeniem

 

Ochrony Zwierząt na dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach publicznych, na terenie miasta Rzeszowa.

Dokarmianie prowadzone będzie w miejscu bytowania zwierząt lub w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca bytowania. 

Karmiciel kotów może starać się o przyznanie darmowej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących. 

 

Zapisy odbywają się telefonicznie pod nr tel. 17 742 11 09 w godzinach 8-14 do 15 dnia każdego miesiąca.


Karma przyznawana jest dla Karmiciela kotów, który dokarmia nie mniej niż 4 koty w miesiącach styczeń – kwiecień, wrzesień – grudzień 2023 r.


O przyznaniu karmy i terminie jej odbioru Karmiciel kotów powiadomiony zostanie telefonicznie na podany nr telefonu.

Karmiciel kotów zobowiązany jest do odbioru osobistego ilości przydzielonej karmy i potwierdzenie jej odbioru w protokole zdawczo – odbiorczym.

Więcej informacji można uzyskać telefoniczne pod nr tel. 17 742 11 09 w godzinach 8- 14.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-01-27 10:53:58 przez RSOZ Rzeszów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w dniu 24 marca 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Agnieszce K. oskarżonej o to, że w dniu 15 lipca 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego w porozumieniu z inną nieustaloną osobą znęcała się nad trzema kotami w taki sposób, że porzuciła je w kartonowym pudle pod wiatą śmietnikową

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U, 2020.638 t.j.)

 

Sąd uznał oskarżoną Agnieszkę K. za winną popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego a stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A z dnia 21 sierpnia q19997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U 2020.638 t.j)

i za to na podstawie art. 35 ust. 1A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przy zastosowaniu art. 37a kk

 

sąd skazał ją na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

 

Na podstawie art. 35 ust. 3A w zw. z ust. 4B ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 3 lat.

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonej obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie w kwocie 3000,00 zł.

 

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 726, 30 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-01-27 10:52:30 przez RSOZ Rzeszów

W dniu 03 czerwca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok przeciwko Dawidowi P. oskarżonemu o to, że w dniu 26 grudnia 2021 r. na terenie jednej wsi woj. podkarpackiego znęcał się nad małym zwierzęciem – kotem, poprzez porzucenie zwierzęcia przy ujemnej temperaturze powietrza , pomimo iż pozostawało ono pod jego opieką, powodując tym samym cierpienie zwierzęcia oraz stwarzając realne zagrożenie jego zdrowie i życiu

 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2020 r. poz. 638)

 

przyjmując na podstawie art. 500 § 1, § 3 i 4 kpk, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,

 

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, stanowiącego przestępstwo z art. 35 ust. 1A Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przy zast. art.37 a § 1 kk wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonego nawiązkę na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie w kwocie 1000,00 zł.

 

Na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 190,00 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2023-01-02 09:28:49 przez RSOZ Rzeszów
Rok 2022 w liczbach 🤗

Mijający rok, pomimo trudności związanych z wojną u naszych sąsiadów i trudnościami finansowymi nas wszystkich, uznajemy za udany: poziom wydawania psów wynosił 94%, a kotów 78% w stosunku do przyjęć 👏
38% przyjętych psów i 6% przyjętych kotów zostało odebranych przez właścicieli 👏
Obecnie w schronisku nadal przebywają 104 psy i 33 koty, co stanowi poziom zbliżony do zeszłorocznego 👏
W roku 2023 postaramy się dołożyć jeszcze więcej starań, aby nasi podopieczni znaleźli kochających opiekunów ❤Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-12-13 11:46:40 przez RSOZ Rzeszów

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w dniu 05 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Tadeuszowi Z. oskarżonego o to, że znęcał się nad 18 sztukami bydła, poprzez przetrzymywanie zwierząt bez odpowiedniej ilości pokarmu niekarmienie ich systematycznie tym samym powodując u nich oznaki wychudzenia z wystającymi elementami kostnymi szkieletu, niewyczuwalną wyściółką tłuszczową, zapadniętymi powłokami brzusznymi, u kilku sztuk zdeformowanie racic, a także poprzez przetrzymywanie cieląt bez kojca na krótkiej uwięzi, bez zapewnienia im swobody ruchów z ograniczonym dostępem do paszy, nieodłączenie młodych osobników od stada, utrzymywanie bydła w stanie niechlujstwa poprzez niesystematyczne usuwanie odchodów w których brodziły przez co były brudne i zanieczyszczone odchodami, niezapewnienie im stałego dostępu do wody, nie zapewnienie części zwierząt karmideł tym samym zadawanie im z ziemi siana i zielonki zanieczyszczonych moczem i odchodami a także poprzez przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach nie otynkowanych, brudnych, zanieczyszczonych odchodami, licznymi pajęczynami na oknach, ścianach i sufitach raz wybitą szybą, z zalegającymi odchodami oraz znaczną ilość much, bez zapewnienia im ściółki co powodowało że ślizgały się na podłodze tracąc równowagę, bez zapewnienia im sztucznego oświetlenia, z ograniczeniem dostępu do światła naturalnego ze względu na brudne okna, powodując tym samym cierpienie zwierząt oraz stwarzając realne zagrożenie ich zdrowiu i życiu.
 

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 pkt. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 

przyjmując na podstawie art 500 § 3 kpk, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości
 

Sąd uznał oskarżonego Tadeusza Z. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na mocy z art. 35 ust. 1 cyt. Ustawy przy zastosowaniu art. 37a k.k. w zw. z art. 4 §1 kk skazał go na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na kwotę 20 zł.
 

Na podst. art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzekł wobec oskarżonego obowiązek uiszczenia nawiązki w kwocie 2000,00 zł na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie.
 

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy w sprawach karnych zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa w całości koszty sądowe w kwocie 470,00 zł w tym wymierzył opłatę orzeczonej kary w kwocie 400,00 zł.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]