Jesteś tutaj:
Dodano 2018-02-16 12:51:58 przez RSOZ Rzeszów

W Magazynie śledczym Anity Gardias poruszony został temat opieki nad zwierzętami w schroniskach. Można się z niego dowiedzieć, skąd się biorą problemy w takich placówkach, dlaczego tak trudno jest reagować na nieprawidłowości, kto i jak powinien sprawować kontrolę nad schroniskami.

Link do programu online. Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-02-09 11:16:45 przez RSOZ Rzeszów

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt podziela obawy Fundacji Argos odnośnie funkcjonowania gabinetów weterynaryjnych jako podmiotów wyłapujących i przetrzymujących zwierzęta. W przeciwieństwie do schronisk, prowadząc taką działalność nie ma się obowiązku prowadzić stosownej ewidencji, co stanowi zagrożenie nieznanego losu wyłapanych zwierząt.
 
"Pensjonat dla psów" przy gabinecie Kowalczyków, rodziny lekarzy weterynarii z Wągrodna (30.11.2013) finansowane przez gminy powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego (boz.org.pl/mz/wagrodno/)

05.02.2018

Lekarz weterynarii hyclem?

Poniżej publikujemy treść wystąpienia Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos" do samorządu lekarzy weterynarii. Wskazaliśmy 24 przykłady postępującego w Polsce upodabniania się działania lekarzy weterynarii do hycli.

21.01.2018 
Do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie szczególnych działań zakładów leczniczych dla zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos" od lat monitoruje działania organów państwa w zakresie problemu bezdomnych zwierząt i w tym celu prowadzi bazę informacji o aktywności gmin i schronisk, rejestrując wszystkie transakcje gmin z wykonawcami ich zadań przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt (adres bazy: boz.org.pl/monitor). Corocznie pytamy gminy (1) z kim zawierały umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt, (2) z kim zawierały umowy o zapewnienie im opieki, (3) ile bezdomnych zwierząt było objętych działaniem gminy, (4) jakie były łączne koszty realizacji zadania publicznego.

Rejestrując działania gmin, mamy corocznie wgląd w setki umów gmin z zakładami leczniczymi dla zwierząt, zawieranych głównie w celu "zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt" - jak tego wymaga wprowadzony w 2011 r. przepis art. 11a ust. 9 pkt 8 ustawy o ochronie zwierząt.

Jednak zakłady lecznicze dla zwierząt często umawiają się z gminami na znacznie szerszy zakres czynności dotyczących zwierząt bezdomnych - taki, który wchodzi także w zakres ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie mowa jest o "schroniskach" i "ochronie przed bezdomnymi zwierzętami". Analiza wielu takich umów i ich skutków rodzi pytanie o to, jak niektóre z tych czynności mają się do ustawowego zakresu działania zakładów leczniczych dla zwierząt oraz do zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Z powodu tych wątpliwości zwracamy się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zajęcie stanowiska wobec określonych niżej praktyk. Do wniosku załączamy krótko opisane przykłady kwestionowanych działań. Pełniejsza rejestracja i dokumentacja takich działań jest możliwa do wykonania, ale wykracza poza ramy niniejszego wniosku o zajęcie stanowiska w ogólnych kwestiach prawnych.

  1. Zakłady lecznicze dla zwierząt podejmują się "wyłapywania bezdomnych zwierząt" (w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt). O ile posiłkowy udział lekarzy weterynarii w takich działaniach może być niezbędny, to cedowanie na zakład leczniczy dla zwierząt regularnego wyłapywania licznych bezdomnych zwierząt leży poza zakresem działania zakładów leczniczych dla zwierząt.
  2. Zakłady lecznicze dla zwierząt prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zarówno jako działalność tylko faktyczną, jak i działalność zalegalizowaną przez zgłoszenie jej do powiatowego lekarza weterynarii oraz uzyskanie zezwolenia organu właściwej gminy. Prowadzą schroniska własne lub administrują schroniskami gminnymi. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt jest jednak regulowaną działalnością gospodarczą w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zatem wyraźnie odrębną od działalności zakładów leczniczych dla zwierząt.
  3. Zakłady lecznicze dla zwierząt zawierają z gminami umowy, z których wynika samodzielne dalsze dysponowanie przez te zakłady zwierzętami, które do nich trafiły, w tym przekazywanie ich innym podmiotom na własnych zasadach. Szczególnie rażące jest to wtedy, gdy umowy z gminami przewidują własne umowy zakładów leczniczych ze schroniskami dla zwierząt, a faktycznie umowy takie nie są zawierane, lub zawierane są tylko dla pozoru (nie są wykonywane) albo zawierane są z podmiotami nieuprawnionymi (np. nielegalne schroniska), a tym samym dalszy los bezdomnych zwierząt pozostaje nieznany.
  4. Zakłady lecznicze dla zwierząt zawierają z gminami umowy przewidujące rozdawanie bezdomnych zwierząt nowym właścicielom (tzw. adopcja), co jest niezgodne z prawem cywilnym, które wyklucza nabywanie prawa własności od kogoś, komu ono nie przysługuje. Niezależnie od kwestii cywilnoprawnych, rozdawanie bezdomnych zwierząt nowym właścicielom przez zakłady lecznicze dla zwierząt narusza zakaz wprowadzania zwierząt domowych do obrotu poza miejscem ich chowu lub hodowli, zawarty w art. 10a ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt.
  5. Zakłady lecznicze dla zwierząt, do których na mocy umów z gminami trafiają bezdomne zwierzęta, stosują wobec ujawnionych po fakcie właścicieli tych zwierząt prawo zastawu (ius retentionis), by wyegzekwować od nich zapłatę, pomimo, że właściciele zwierząt nie są w tej sytuacji dłużnikami wobec zakładów leczniczych dla zwierząt.


Więcej: link  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-01-30 13:03:14 przez RSOZ Rzeszów
Obrazek
Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowelizacja przede wszystkim zwiększa górną granicę kary pozbawienia wolności w przypadkach niezgodnego z prawem uśmiercenia zwierzęcia i znęcania się nad zwierzętami. Zmiana próbuje też uregulować kwestie związane z nawiązkami (obligatoryjne ich zasądzanie) oraz opieki nad zwierzętami w przypadku zasądzenia zakazu posiadania zwierząt.

Artykuł PAP: link.

Jak zwraca uwagę portal farmer.pl podwyższenie kar za przestępstwa wobec zwierząt nie zmniejszyło skali tego zjawiska w Portugalii, która zdecydowała się na podobny krok.

Artykuł: link
  Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-12-24 09:39:56 przez RSOZ Rzeszów
Dodano 2017-12-18 15:32:42 przez RSOZ Rzeszów
W Rzeszowie działają oszuści sprzedający szczeniaki jako psy rasowe. Zazwyczaj mają to być później psy ras małych. Niestety wcześnie okazuje się, że są to kundle, najczęściej są bardzo zarobaczone lub chore na parwowirozę. 
W Rzeszowie Policja zatrzymała dwie osoby. 
Artykuł: link Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ->

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]